Dzisiaj jest: 2021-01-24

Najbliższy lot: 2021-04-25 - Lewin Brzeski

Udostępnij wyniki

SZWARC MARIAN

STATYSTYKI Z LOTÓW 2020


LOT 1

BRZEG


Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFICPUNKTODLEGŁ

KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5

KONIEC KONKURSU

Miejsce w klasyfikacji po 1 locie

Miejsce w klasyfikacji po 1 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONK. PUNKTY
1RAZ Lot 1 RAZEM

LOT 2

SIECHNICE


Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONK. PUNKTY - "nr 2"
1RAZ Lot 1 RAZEM
Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYLPRĘDKOŚCOEFICPUNKTODLEGŁ
790SZWARC MARIAN 5 43- 5- 3 S 9:15:55 1355.97 158.00 15.56 157180
824SZWARC MARIAN 5 < 2> 993 S 9:16:04 1354.22 164.80 15.50 157180
993SZWARC MARIAN 5 < 3>1122 - 9:17:04 1342.65 198.60 15.19 157180
1122SZWARC MARIAN 5 < 4>1574 S 9:17:54 1333.16 224.40 14.96 157180

KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5

1574SZWARC MARIAN 5 < 5>---- - 9:20:39 1302.78 14.13 157180

KONIEC KONKURSU

Miejsce w klasyfikacji po 2 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY
1 2RAZ Lot 2 RAZEM
101SZWARC MARIAN 5 0 3 3 46.02 46.02

Miejsce w klasyfikacji po 2 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY - "nr 2"
1 2RAZ Lot 2 RAZEM
113SZWARC MARIAN 5 0 5 5 75.34 75.34

LOT 3

NOWA SÓL


Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFIC GMP PUNKTODLEGŁ
734SZWARC MARIAN 5 42- 6- 2 - 9:28:16 1645.85 146.80 36.70 27.53 293400
905SZWARC MARIAN 5 < 2> 929 S 9:30:02 1629.70 181.00 35.93 26.95 293400
929SZWARC MARIAN 5 < 3>1378 - 9:30:16 1627.59 185.80 35.82 26.87 293400
1378SZWARC MARIAN 5 < 4>1466 S 9:35:39 1580.39 275.60 33.80 25.35 293400

KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5

1466SZWARC MARIAN 5 < 5>1717 - 9:36:44 1571.22 33.40 25.05 293400
1717SZWARC MARIAN 5 < 6>---- - 9:40:25 1540.83 32.27 24.21 293400

KONIEC KONKURSU

Miejsce w klasyfikacji po 3 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY
1 2 3RAZ Lot 3 RAZEM
102SZWARC MARIAN 5 0 3 2 5 52.30 98.34

Miejsce w klasyfikacji po 3 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY - "nr 2"
1 2 3RAZ Lot 3 RAZEM
107SZWARC MARIAN 5 0 5 6 11 155.96 231.34

LOT 4

KROSNO ODRZAŃS.


Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFIC GMP PUNKTODLEGŁ
1308SZWARC MARIAN 5 42- 2- 1 - 9:59:25 1426.63 261.60 33.67 29.47 341560

KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5

1334SZWARC MARIAN 5 < 2>---- S 9:59:45 1424.65 33.54 29.36 341560

KONIEC KONKURSU

Miejsce w klasyfikacji po 4 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY
1 2 3 4RAZ Lot 4 RAZEM
108SZWARC MARIAN 5 0 3 2 1 6 29.36 127.70

Miejsce w klasyfikacji po 4 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY - "nr 2"
1 2 3 4RAZ Lot 4 RAZEM
112SZWARC MARIAN 5 0 5 6 2 13 58.83 290.17

LOT 5

WOLIN


Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFIC GMP PUNKTODLEGŁ
373SZWARC MARIAN 5 26- 4- 1 - 13:31:24 1050.19 74.60 56.67 48.17 505560
558SZWARC MARIAN 5 < 2> 571 - 13:42:58 1025.55 111.60 55.01 46.76 505560
570SZWARC MARIAN 5 < 3>1238 - 13:43:30 1024.44 114.00 54.90 46.67 505560

KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5

1238SZWARC MARIAN 5 < 4>---- S 14:51:50 899.84 48.92 41.59 505560

KONIEC KONKURSU

Miejsce w klasyfikacji po 5 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY
1 2 3 4 5RAZ Lot 5 RAZEM
113SZWARC MARIAN 5 0 3 2 1 1 7 41.59 169.29

Miejsce w klasyfikacji po 5 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY - "nr 2"
1 2 3 4 5RAZ Lot 5 RAZEM
104SZWARC MARIAN 5 0 5 6 2 4 17 183.19 473.36

LOT 6

ZIELONA GÓRA


Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFIC GMP PUNKTODLEGŁ
733SZWARC MARIAN 5 32- 1- 1 S 10:06:31 1116.93 159.76 34.89 27.91 308850

KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5

KONIEC KONKURSU

Miejsce w klasyfikacji po 6 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY
1 2 3 4 5 6RAZ Lot 6 RAZEM
113SZWARC MARIAN 5 0 3 2 1 1 1 8 27.91 197.20

Miejsce w klasyfikacji po 6 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY - "nr 2"
1 2 3 4 5 6RAZ Lot 6 RAZEM
103SZWARC MARIAN 5 0 5 6 2 4 1 18 27.91 501.27

LOT 7

ZEVEN


Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SSCZAS PRZYLV/Tskor.COEFIC GMP PUNKTODLEGŁ

KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5

KONIEC KONKURSU

Miejsce w klasyfikacji po 7 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY
1 2 3 4 5 6 7RAZ Lot 7 RAZEM
116SZWARC MARIAN 5 0 3 2 1 1 1 - 8 197.20

Miejsce w klasyfikacji po 7 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY - "nr 2"
1 2 3 4 5 6 7RAZ Lot 7 RAZEM
105SZWARC MARIAN 5 0 5 6 2 4 1 - 18 501.27

LOT 8

DESSAU


Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFIC GMP PUNKTODLEGŁ

KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5

KONIEC KONKURSU

Miejsce w klasyfikacji po 8 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY
1 2 3 4 5 6 7 8RAZ Lot 8 RAZEM
118SZWARC MARIAN 5 0 3 2 1 1 1 - 0 8 197.20

Miejsce w klasyfikacji po 8 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY - "nr 2"
1 2 3 4 5 6 7 8RAZ Lot 8 RAZEM
109SZWARC MARIAN 5 0 5 6 2 4 1 - 0 18 501.27

LOT 9

ZEVEN-2-


Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFIC GMP PUNKTODLEGŁ

KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5

KONIEC KONKURSU

Miejsce w klasyfikacji po 9 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY
1 2 3 4 5 6 7 8 9RAZ Lot 9 RAZEM
118SZWARC MARIAN 5 0 3 2 1 1 1 - 0 - 8 197.20

Miejsce w klasyfikacji po 9 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY - "nr 2"
1 2 3 4 5 6 7 8 9RAZ Lot 9 RAZEM
110SZWARC MARIAN 5 0 5 6 2 4 1 - 0 - 18 501.27

LOT 10

DESSAU-2-


Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.V/Tskor.COEFIC GMP PUNKTODLEGŁ
469SZWARC MARIAN 5 16- 1- 1 S 13:12:39 1126.19 157.70 52.44 44.58 504140

KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5

KONIEC KONKURSU

Miejsce w klasyfikacji po 10 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY
1 2 3 4 5 6 7 8 910RAZ Lot 10 RAZEM
118SZWARC MARIAN 5 0 3 2 1 1 1 - 0 - 1 9 44.58 241.78

Miejsce w klasyfikacji po 10 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY - "nr 2"
1 2 3 4 5 6 7 8 910RAZ Lot 10 RAZEM
110SZWARC MARIAN 5 0 5 6 2 4 1 - 0 - 1 19 44.58 545.85

LOT 11

ZEVEN-3-


Lp.NAZWISKO HODOWCY s W- K- SST PRZYL.PRĘDKOŚCOEFIC GMP PUNKTODLEGŁ

KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5

KONIEC KONKURSU

Miejsce w klasyfikacji po 11 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY
1 2 3 4 5 6 7 8 91011RAZ Lot 11 RAZEM
118SZWARC MARIAN 5 0 3 2 1 1 1 - 0 - 1 0 9 241.78

Miejsce w klasyfikacji po 11 locie

Lp. NAZWISKO i IMIĘ S. KONKURSY PUNKTY - "nr 2"
1 2 3 4 5 6 7 8 91011RAZ Lot 11 RAZEM
110SZWARC MARIAN 5 0 5 6 2 4 1 - 0 - 1 0 19 545.85